Мэдээ
#гутлын цуглуулагатай болох
16 #1181
Мэдээ
#шивээс хийлгэх
17 #752
Мэдээ
#Усанд сэлж сурах
50 #1335
Мэдээ
#хүнтэй үерхэх
79 #1248
Мэдээ
#ногоон нүдэн лам унших
19 #547
Мэдээ
#өдөржин ном унших
31 #1173
Мэдээ
#капитал 3 ботийг нь унших
7 #225
Мэдээ
#доктороо хамгаалах -33 нас
4 #80
Мэдээ
#өөрийгөө хөгжүүлэх
14 #408
Мэдээ
#зөвхөн сайн сайхан зүйлс бичдэг тэмдэглэлийн дэвтэртэй болох
14 #283